SOSTyre Gumiszerviz - Zotik Bt.
4552. Napkor, Orosi utca 89. +36 20-5000-020 sostyre@gmail.com